Usługi

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP. 07.01.00-04-0117

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017 11 pod nazwą: Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywroceniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem dla budynku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20.

Ogłoszenie pdf

SIWZ pdf

Odpowiedż na pytanie pdf

Informacja o wyborze najlepszej oferty pdf