Roboty budowlane

Remont elewacji budynków AM przy ul. Staszica i KołłątajaUwaga, otwiera nowe okno.

 

Ogłoszenie pdf

SIWZ pdf

Dokumentacja zip

Informacja o zmianie w SIWZ pdf

Zmieniony projekt budowlany pdf