https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

1. Ogłoszenie o zmówieniu pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia pdf
4. Załączniki do OPZ link
5. Załącznik 2 – formularz oferty docx
6. Załącznik 3 – JEDZ zip
7. Załącznik 4A – oświadczenie Wykonawcy docx
8. Załącznik 4B – oświadczenie Wykonawcy docx
9. Załącznik 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej docx
10. Załącznik 6 – wzór umowy pdf
11. Załącznik 7 – oświadczenie Wykonawcy docx
12. Załącznik 8 – Książka Projektu pdf
13. Załączniki do Książki Projektu zip
14. Załącznik 9 – wykaz inwestycji docx
15. Załącznik 10 – wykaz zaangażowanych osób pdf
16. Załącznik 11 – wykaz sprzętu docx
17. Załącznik 12 – formularz obliczeniowy xlsx
 AUTOKOREKTA Zamawiającego z 09.07.2021  pdf
   ODWOŁANIA z 19.07.2021  zip
FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (15.07.21) pdf
załącznik nr 13 – protokół z wizji lokalnej docx
 PRZYSTĄPIENIA DO ODWOŁAŃ – firma Budimex S.A. przystąpiła do odwołań firm ALSTAL, MIRBUD oraz STRABAG po stronie odwołującego.  STRABAG

MIRBUD

ALSTAL

Zmiana treści ogłoszenia (30.07.2021) pdf
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z dużą ilością pytań i sugestii Wykonawców, wszystkie zmiany do SWZ zostaną wprowadzone w kolejnej modyfikacji ogłoszenia.
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 13.08.2021  pdf
 SWZ wersja po poprawkach  pdf
 link do poprawionych plików:  pdf
formularz pytań i odpowiedzi nr 2  pdf
Link do dokumentacji projektowej 17.08.2021 docx
 Informacja Zamawiającego z 31.08.2021  pdf
 Zmiana treści ogłoszenia z 03.09.2021 pdf
 ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2  DOC

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

 Formularz pytań i odpowiedzi nr 3 (pdf)  pdf
 Załączniki do formularza nr 3 (zip)  zip
Załącznik nr 3 – JEDZ (zip)  zip
 SWZ wersja 3 (pdf)  pdf

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający najnowsze pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

Formularz pytań i odpowiedzi nr 4 pdf
Załączniki do formularza nr 4 zip

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający najnowsze pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

formularz pytań i odpowiedzi nr 5

 pdf
 Załącznik nr 3 (JEDZ)  zip
 SWZ wersja 5  pdf

Zamawiający informuje, że do 30 września zamieści na powyższej stronie internetowej ujednolicone dokumenty.

formularz pytań i odpowiedzi nr 6  (pdf)

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z publikacją zmian ogłoszeń w Dz.U.UE oraz zmianami wprowadzonymi w toku korespondencji z wykonawcami Zamawiający  zamieszcza ujednolicone wersje dokumentów, które podlegały zmianom.

* ujednolicone pliki (zip)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – w dniu 08.10.2021r. do Zamawiającego wpłynęły oferty firm:

  • UNIBEP S.A.
  • BUDIMEX S.A.

poniżej Zamawiający załącza informację z otwarcia ofert (pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym

Ogłoszenie pdf
SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 3 – JEDZ zip
Załącznik 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej pdf docx
Załącznik 5 – wykaz osób pdf docx
Załącznik 6 – identyfikator postępowania pdf
Załącznik 7 – oświadczenie podmiotu trzeciego pdf docx
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf 

docx