Slot Online Situs Slot Server Kamboja Megawin https://promoslot.azurefd.net https://zero.id/ Bandarsloto https://hellodollyonbroadway.com/ Slot Gacor Online Hari Ini Deposit Pulsa Tanpa Potongan Slot Pulsa Tanpa Potongan Slot Server Thailand Slot Online Slot Deposit Dana Tanpa Potongan Situs Slot Gacor Slot Gacor Terpercaya Situs Slot Deposit Pulsa

Generalny Wykonawca projektu pn.: Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

1. Ogłoszenie o zmówieniu pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia pdf
4. Załączniki do OPZ link
5. Załącznik 2 – formularz oferty docx
6. Załącznik 3 – JEDZ zip
7. Załącznik 4A – oświadczenie Wykonawcy docx
8. Załącznik 4B – oświadczenie Wykonawcy docx
9. Załącznik 5 – oświadczenie o grupie kapitałowej docx
10. Załącznik 6 – wzór umowy pdf
11. Załącznik 7 – oświadczenie Wykonawcy docx
12. Załącznik 8 – Książka Projektu pdf
13. Załączniki do Książki Projektu zip
14. Załącznik 9 – wykaz inwestycji docx
15. Załącznik 10 – wykaz zaangażowanych osób pdf
16. Załącznik 11 – wykaz sprzętu docx
17. Załącznik 12 – formularz obliczeniowy xlsx
 AUTOKOREKTA Zamawiającego z 09.07.2021  pdf
   ODWOŁANIA z 19.07.2021  zip
FORMULARZ PYTAŃ I ODPOWIEDZI (15.07.21) pdf
załącznik nr 13 – protokół z wizji lokalnej docx
 PRZYSTĄPIENIA DO ODWOŁAŃ – firma Budimex S.A. przystąpiła do odwołań firm ALSTAL, MIRBUD oraz STRABAG po stronie odwołującego.  STRABAG

MIRBUD

ALSTAL

Zmiana treści ogłoszenia (30.07.2021) pdf
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z dużą ilością pytań i sugestii Wykonawców, wszystkie zmiany do SWZ zostaną wprowadzone w kolejnej modyfikacji ogłoszenia.
 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z 13.08.2021  pdf
 SWZ wersja po poprawkach  pdf
 link do poprawionych plików:  pdf
formularz pytań i odpowiedzi nr 2  pdf
Link do dokumentacji projektowej 17.08.2021 docx
 Informacja Zamawiającego z 31.08.2021  pdf
 Zmiana treści ogłoszenia z 03.09.2021 pdf
 ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2  DOC

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

 Formularz pytań i odpowiedzi nr 3 (pdf)  pdf
 Załączniki do formularza nr 3 (zip)  zip
Załącznik nr 3 – JEDZ (zip)  zip
 SWZ wersja 3 (pdf)  pdf

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający najnowsze pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

Formularz pytań i odpowiedzi nr 4 pdf
Załączniki do formularza nr 4 zip

Zamawiający przesyła pakiet informacyjny uwzględniający najnowsze pytania Wykonawców wraz z załącznikami, które nabiorą mocy prawnej po opublikowaniu zmiany ogłoszenia w dzienniku DzUUE.

formularz pytań i odpowiedzi nr 5

 pdf
 Załącznik nr 3 (JEDZ)  zip
 SWZ wersja 5  pdf

Zamawiający informuje, że do 30 września zamieści na powyższej stronie internetowej ujednolicone dokumenty.

formularz pytań i odpowiedzi nr 6  (pdf)

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO – w związku z publikacją zmian ogłoszeń w Dz.U.UE oraz zmianami wprowadzonymi w toku korespondencji z wykonawcami Zamawiający  zamieszcza ujednolicone wersje dokumentów, które podlegały zmianom.

* ujednolicone pliki (zip)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – w dniu 08.10.2021r. do Zamawiającego wpłynęły oferty firm:

  • UNIBEP S.A.
  • BUDIMEX S.A.

poniżej Zamawiający załącza informację z otwarcia ofert (pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Inżynier Kontraktu/Inwestor Zastępczy inwestycji pod nazwą: Budowa kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy, na etapie wyboru Generalnego Wykonawcy, realizacji robót budowlanych oraz na etapie powykonawczym

Ogłoszenie pdf
SIWZ pdf
Załącznik 1 – opis przedmiotu zamówienia pdf
Załącznik 2 – wzór umowy pdf
Załącznik 3 – JEDZ zip
Załącznik 4 – oświadczenie o grupie kapitałowej pdf docx
Załącznik 5 – wykaz osób pdf docx
Załącznik 6 – identyfikator postępowania pdf
Załącznik 7 – oświadczenie podmiotu trzeciego pdf docx
Załącznik 8 – formularz ofertowy pdf 

docx