https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

Wyjazdy pedagogów

W ramach Erasmus+ PEDAGODZY mogą realizować:

    • Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych.
    • Wyjazdy na uczelnię i do innych instytucji zagranicznych w celach szkoleniowych (doskonalenie umiejętności i kwalifikacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie wiedzy niezbędnej w pracy, udział w szkoleniach, itp)
    • Udział w projektach typu kurs intensywny – współpraca z partnerami z innych krajów przy opracowaniu i prowadzeniu cyklu zajęć dydaktycznych dla międzynarodowej grupy studentów.
    • Udział w projektach wielostronnych i w sieciach Erasmusa.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie podpisały umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Erasmusa w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).

Pobyt w zagranicznej uczelni może trwać od kilku dni do 6 tygodni. Jeśli pobyt trwa tydzień lub krócej, nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Pracownicy szkół wyższych mogą wielokrotnie wyjeżdżać w ramach programu Erasmus.

Pierwszeństwo na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu mają ci pracownicy, którzy nie uczestniczyli jeszcze w programie.