URDN(Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej)

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej    Pobierz

  • Regulamin określający  sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny      Pobierz
  • Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                  Pobierz
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz