URDN(Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej)

ZARZĄDZENIE NR 1/R/18-01/2022 Pobierz

ZARZADZENIE NR 1/R/30-09/2020  Pobierz

  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – dla doktorantów Szkoły doktorskiej AMFN oraz wygasających studiów doktoranckich Pobierz
  • Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pobierz
  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny Pobierz
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz
  • Regulamin oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Pobierz
  • KONSTYTUCJA DLA NAUKI USTAWA:  Pobierz
  • RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ:    Pobierz


Archiwum

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 30.09.2020    Pobierz

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 17.10.2019    Pobierz

  • Regulamin określający  sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny      Pobierz
  • Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                  Pobierz