https://fst.iai-tabah.ac.id/slot-dana/ https://teknik.stahnmpukuturan.ac.id/slot88/ http://diopeni.appdevel.cirebonkota.go.id/slot88/ http://sidara.appdevel.cirebonkota.go.id/slot123/

URDN(Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej)

ZARZĄDZENIE NR 1/R/10-03/2023 Pobierz

ZARZĄDZENIE NR 1/R/18-01/2022 Pobierz

ZARZADZENIE NR 1/R/30-09/2020  Pobierz

 Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz

 

 • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – dla doktorantów Szkoły doktorskiej AMFN oraz wygasających studiów doktoranckich Pobierz
 • Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pobierz
 • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny Pobierz
 • Regulamin oceny śródokresowej doktorantów w Szkole Doktorskiej Pobierz
 • KONSTYTUCJA DLA NAUKI USTAWA:  Pobierz
 • RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ:    Pobierz


Archiwum

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 30.09.2020    Pobierz

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 17.10.2019    Pobierz

 • Regulamin określający  sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny      Pobierz
 • Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                  Pobierz
 • Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz

   

  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – dla doktorantów Szkoły doktorskiej AMFN oraz wygasających studiów doktoranckich Pobierz
  • Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pobierz
  • Zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pobierz
  • Zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny Pobierz