URDN(Uczelniana Rada Doskonałości Naukowej)

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 30.09.2020    Pobierz

Zarządzenie Rektora AMFN w sprawie powołania Uczelnianej Rady Doskonałości Naukowej dnia 17.10.2019    Pobierz

  • Regulamin określający  sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tryb eksternistyczny      Pobierz
  • Regulamin określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego                  Pobierz
  • Regulamin Szkoły Doktorskiej      Pobierz
  • KONSTYTUCJA DLA NAUKI USTAWA:  Pobierz
  • RADA DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ:    Pobierz