JG_1

Męski Zespół Chorałowy Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, powstał w lutym 2013 r. Skład zespołu stanowią studenci i absolwenci bydgoskiej Akademii Muzycznej

oraz ich przyjaciele – pasjonaci chorału gregoriańskiego.

Jego dyrygentem i założycielem jest prof. Mariusz Kończal.

Głównym celem działalności MZCh jest pielęgnowanie tradycji chorału gregoriańskiego,

jako najstarszej i najbardziej autentycznej formy śpiewu liturgicznego Kościoła Rzymskiego. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno oryginalne wersje melodii gregoriańskich,

jak i ich wielogłosowe opracowania od późnego średniowiecza do współczesności.

Od 2014 r. Zespół działa pod honorowym patronatem Towarzystwa Miłośników

Miasta Bydgoszczy.

W wielogłosowym repertuarze zespołu znajdują się kompozycje takich kompozytorów, jak: J. Arcadelt, T.Tallis, G. P. da Palestrina, O. di Lasso, P. Donostia, Piotr z Grudziądza, T. Paciorkiewicz, T. Szeligowski, A. Koszewski, J. Piech, Ł. Urbaniak, P. Eben, O. Gjeilo, M. Mc Glynn.

Z uwagi na specyfikę stylistyczną, zespół rzadko bierze udział w konkursach i festiwalach chóralnych. Pomimo tego może poszczycić się kilkoma dotychczasowymi nagrodami, takimi jak:

– I miejsce w kategorii „zespoł y wokalne”w I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Męskich „Vivat-Musica” w Wyrzysku (2013)

– Grand Prix i I miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2014).

Oprócz tego MZCh koncertował podczas XII Dni Muzyki Dawnej (2014), a także regularnie podczas Koncertów Maryjnych w bydgoskiej Farze-Katedrze.

W grudniu 2014 MZCh wziął udział w projekcie Durufle, prezentując m. inn. Messe „Cum Jubilo” M. Durufle z udziałem Orkiestry Symfonicznej PSM II st. w Opolu, podczas XIII Jasnogórskich Wieczorów Organowych w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze.

W grudniu 2014 MZCH został zaproszony do uświetnienia Wigilii z udziałem Prezydenta Miasta, członków Rady Miasta Bydgoszczy i zaproszonych gości.

W czerwcu 2015 r. wystąpił na I Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza w Grudziądzu, a w sierpniu odbył trasę koncertową po Niemczech i Szwajcarii.

Członkowie zespołu bardzo cenią sobie współpracę z Ośrodkiem Wsparcia Duchowego przy Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie często koncertują dla chorych niosąc ulgę w ich walce z bólem i cierpieniem.