Turniej Kameralny w 3 odsłonach

Ideą przewodnią „TURNIEJU KAMERALNEGO w trzech odsłonach” jest połączenie przesłuchań konkursowych z wymianą doświadczeń dotyczących interpretacji i zrozumienia istoty muzyki kameralnej na poziomie szkół I i II stopnia oraz uczelni wyższych.

http://www.turniej.amuz.bydgoszcz.pl/