Konkurs Wokalny im. Paderewskiego

Jury VI Konkursu Wokalnego im. I. J. Paderewskiego postanowiło przyznać następujące nagrody:

I nagroda 7 000 zł – NIE PRZYZNANO

II nagroda 5 000 zł
– Ewa MENASZEK
– Krzysztof ZIMNY

III nagroda 3 000 zł – NIE PRZYZNANO

I wyróżnienie 1 500 zł Roksana WARDENGA
II wyróżnienie 1 000 zł Paula Kluczna

Nagroda im. J. Lefelda
dla najlepszego pianisty-akompaniatora – 2 000 zł – NIE PRZYZNANO

Jury przyznało dwa wyróżnienia dla pianistów:
– Alicja Tarczykowska
– Dorota Moliszewska

Nagroda Specjalna
za wykonanie pieśni I. J. Paderewskiego – 500 zł
– Ewa Menaszek
– Krzysztof Zimny

Nagroda Specjalna
za wykonanie polskiej pieśni patriotycznej – 500 zł
(wszystkie nagrody – brutto) – NIE PRZYZNANO

Nagrody pozaregulaminowe w formie koncertów.

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
– koncert dla laureata I nagrody – NIE PRZYZNANO

Filharmonia Warmińsko-mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
– koncert dla laureata
Ewa MENASZEK

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach
– koncert dla laureata
Krzysztof ZIMNY

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
– koncert dla laureata
Krzysztof ZIMNY

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
– koncert dla laureata
Krzysztof ZIMNY

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach
– koncert dla dwóch laureatów
Ewa MENASZEK, Krzysztof ZIMNY

Toruńska Orkiestra Symfoniczna
– koncert dla laureata I nagrody
Ewa MENASZEK

Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
– koncert dla laureata I nagrody
Ewa MENASZEK, Krzysztof ZIMNY

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury
– udział w koncercie podczas Wawer Music Festival w Warszawie dla laureata I nagrody
Ewa MENASZEK

Pałać Lubostroń
– koncert dla laureata
Ewa MENASZEK

Pałac Ostromecko
– koncert dla laureata
Krzysztof ZIMNY
 

 

W dniach 6 – 9 listopada 2018 roku w Bydgoszczy, odbyła się szósta edycja Konkursu Wokalnego im. I. J. Paderewskiego.

Kalendarium Konkursu

Program Koncertu Inauguracyjnego

Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna imienia F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz działająca przy niej Fundacja Konsonans. Konkurs jest organizowany w cyklu trzyletnim, ma charakter ogólnopolski, a jego celem jest propagowanie twórczości wokalnej I. J. Paderewskiego, popularyzacja innych wybitnych twórców polskiej liryki wokalnej XIX i pierwszej połowy XX wieku oraz promowanie utalentowanych młodych wykonawców.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VI Konkursie Wokalnym najzdolniejszych śpiewaków, którzy zechcą pokazać swój talent w Bydgoszczy w listopadzie 2018 roku. Oceniać ich będzie znakomite Jury złożone z wybitnych artystów, pod przewodnictwem pomysłodawczyni konkursu – prof. Katarzyny Rymarczyk.

Skład Jury VI Konkursu Wokalnego

Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w Sali koncertowej Akademii Muzycznej, a występy laureatów zarejestrowane zostaną na płycie CD. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz koncerty, które są najlepszą formą promocji dla młodych, rozpoczynających swą muzyczną karierę wokalistów.

I Konferencja naukowa

Liryka wokalna kompozytorów doby I.J. Paderewskiego

6 listopada 2018 r., Aula Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego, ul. Słowackiego 7

Program

 

Poniżej mogą Państwo pobrać Regulamin Konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy.

Formularz 

REGULAMIN

Informacja dla uczestników Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy o przetwarzaniu danych osobowych

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (85-008), ul. Słowackiego 7.
  2. Na administratorze, o którym mowa w pkt. 1, ciąży obowiązek dochowania najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amuz.bydgoszcz.pl.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w organizacji Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego organizowanego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
  5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych regulamin Konkursu Wokalnego im. Paderewskiego oraz Ustawa o rachunkowości (zakresie ewidencji i rozliczenia nagród finansowych uczestników).
  6. Podanie danych jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  7. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  8. Dane teleadresowe uczestników przechowywane będą przez okres 3 lat (do kolejnej edycji konkursu). Pozostałe dane osobowe uczestników zostaną usunięte po zakończeniu bieżącej edycji konkursu, za wyjątkiem osób, które otrzymały nagrody finansowe. Czas przechowywania tych danych określa Ustawa o rachunkowości oraz ordynacja podatkowa.
  9. Uczestnicy konkursu, którzy nie otrzymali nagród finansowych maja prawo do zapomnienia. Decyzję taka należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora danych osobowych
  10. Poucza się jednocześnie, iż ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.