Konkurs Wokalny im. Paderewskiego

Konkurs Wokalny im. I.J. Paderewskiego jest drugim w Polsce, obok warszawskiego, konkursem stricte pieśniarskim poświęconym kompozycjom I.J. Paderewskiego, a jednocześnie polskiej liryce wokalnej tworzonej w latach życia i działalności Mistrza. Organizatorami konkursu są Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego i Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jego celem jest propagowanie liryki wokalnej I.J. Paderewskiego oraz najwybitniejszych rodzimych twórców jego epoki, zachęcanie młodzieży wokalistycznej do poszukiwań w archiwach bibliotecznych i zbiorach prywatnych utworów mniej znanych i częściowo już zapomnianych, promocja młodych utalentowanych polskich śpiewaków, promocja Konkursu Wokalnego im. I.J. Paderewskiego w Polsce i na świecie, propagowanie wydarzeń artystycznych w Polsce, promocja Bydgoszczy i Regionu Kujawsko-Pomorskiego na arenie całego kraju, promocja polskiej kultury na świecie (jedną z form nagród są koncerty i recitale w krajach Europy i USA). Dyrektorem Konkursu jest prof. dr hab. Hanna Michalak. W składzie kilkuosobowego jury znajdują się z wybitni polscy śpiewacy, a także muzycy kameraliści.