Irena Żarnowska-Kuszewska

Jest absolwentką PWSM w Gdańsku. Jej muzyczna indywidualność dała się poznać już w czasie studiów zarówno w występach solistycznych jak i muzykowaniu kameralnym, czego dowodem stały się sukcesy uzyskiwane na festiwalach krajowych i zagranicznych. Przykładem I miejsce na Przesłuchaniu Młodych Skrzypków w Lublinie w 1973 r., III nagroda w Konkursie muzyki Kameralnej w łodzi w 1976r., czy w 1979 r. III nagroda uzyskana z Gdańską Młodzieżową Orkiestrą Kameralną, z którą występowała jako Koncertmistrz w Międzynarodowym Konkursie im. H. von Karajana w Berlinie. Zainteresowanie jej możliwościami wykonawczymi zapewniły Irenie Żarnowskiej uczestnictwo w Kursach Mistrzowskich w Łańcucie latach 1975 – 83 prowadzonych przez Oleha Krysę, Wolfganga Merschnera Yfracha Neamana, a następnie w latach 1984 – 85 w zajęciach International Carl Flesch Academy w Baden-Baden w klasie Ruggiero Ricci Była także uczestniczką Bach Academy w Stuttgardzie (wspólnie z Bach Academy Orchestra pod dyrekcją Helmuta Rillinga). W 1986 r. brała udział w Holzhauser Musiktage i w kursie interpretacji prowadzonym przez Denesa Zsigmondy`ego. Jako solistka koncertowała w tych latach w Polsce, w Bułgarii, Niemczech, Włoszech i USA, a także nagrywała dla Polskiego Radia. Pracowała jednocześnie jako Koncertmistrz Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w latach 1978 – 84.
W Bydgoszczy jest od 1984 r. koncertmistrzem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej, będąc do chwil obecnych współuczestniczką wszystkich jej krajowych i zagranicznych sukcesów i zasług. Od tegoż 1984 roku prowadzi w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy klasę skrzypiec. Jako pedagog Akademii i koncertmistrz wprowadziła do pracy w Filharmonii wielu absolwentów w tym kilkoro swoich dyplomantów.
W 1986 r. otrzymała zaproszenie z Kalifornia State University w Fresno na roczne stypendium. Prowadziła tam International String Quartet i występowała z recitalami oraz solo z uniwersytecką orkiestrą kameralną. Po powrocie do Bydgoszczy uzyskała pod kierunkiem prof. Jadwigi Kaliszewskiej w drodze Przewodu kwalifikacje I- stopnia a w dalszym ciągu prac Przewód II- go stopnia sprawił iż otrzymała od Rektora nominację na profesora nadzw. A.M. w Bydgoszczy. W roku 1996 przyjęła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego, zaś w następnej kadencji uczelnianej wybrana została na stanowisko dziekana. Funkcję tę sprawowała do roku 2000.
Obecnie w kolejnym roku swojej działalności pedagogicznej korzysta ze zdobytych doświadczeń prowadząc ku najlepszym ocenom napływającą po szkołach średnich młodzież bieżących roczników. Prowadzi zajęcia indywidualne ze studentami, oraz przedmiot Studia Orkiestrowe jako zajęcia zbiorowe .
Osiągnięcia w pełnionych obowiązkach co jakiś czas wydłużają listę przyznanych nagród : Dwie Nagrody rektorskie II-stopnia Nagroda Rektorska I-stopnia, Nagrody Miejskie i Wojewódzkie, srebrny Krzyż Zasługi, czy na przykład ustanowiona przez „Dziennik Wieczorny „ „Złota Eurydyka” wręczona jako pierwsza w historii tej nagrody.