WARSZTATY JAZZOWE

Published: 03.01.2018

Bartosz Hadała – fortepian
absolwent Western Michigan University (Kalamazoo) oraz York University ( Toronto)

Kierownictwo naukowe i organizacyjne: ad. dr Piotr Olszewski

Bydgoszcz 09-10. 01.2018
Szczegółowy program warsztatów:

Wtorek 09.01.2018
g.15-18 ” Fortepian jazzowy-wybrane zagadnienia warsztatowe” , s.6 w budynku AM przy ul. Warmińskiego

Środa 10.01.2018
g. 11-13 ” Harmonia, aranżacja , kompozycja-ważne elementy wiedzy muzyka jazzowego” ,s.4 w budynku AM przy ul.Warmińskiego
g. 15-18 ” Praca w combo jazzowym-podstawowe zasady współpracy w grze zespołowej” ,s.6 w budynku AM przy ul. Warmińskiego