Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej

Published: 27.03.2021

 

 

Afisz z programem Konferencji

Link do wydarzenia na Facebooku

W dniach 14-16 kwietnia odbędzie się Konferencja Naukowa “Muzyka utrwalona. Fotografie dźwiękowe polskiej kultury muzycznej” organizowana przez Pracownię Kultury Muzycznej i Folklorystyki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Obrady toczyć się będą za pośrednictwem platformy ClickMeeting, ale można je także śledzić w czasie rzeczywistym na portalu społecznościowym facebook (profil Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).
Kolejne dni obrad poświęcone będą: fotografiom dźwiękowym kultury tradycyjnej, kultury wysokiej oraz zasobom archiwów fonograficznych. Usłyszymy referaty dotyczące:
– zbiorów audiowizualnych, miejsc i sposobów ich zdeponowania oraz udostępniania,
– kwestii technicznych związanych z realizacją „fotografii dźwiękowych”:
a) utrwalania nagrań oraz
b) przywracania do obiegu kulturowego materiałów archiwalnych.
Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli teoretycy muzyki, muzykolodzy, etnomuzykolodzy, historycy, archiwiści, reżyserzy dźwięku, pomysłodawcy i realizatorzy audycji radiowych i telewizyjnych dokumentujących różne przejawy muzykowania w Polsce.
Zagoszczą na naszej konferencji przedstawiciele:
– Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
– Instytutu Muzyki i Tańca,
– Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy,
– Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z Poznania,
– Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia,
– Polskiego Centrum Informacji Muzycznej,
– Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
– Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskeigo w Bydgoszczy oraz
– Polskiego Radia Pomorza i Kujaw.
Konferencji towarzyszyć będzie koncert online “Z dźwiękowej fotografii…”, prezentujący cymelia ze zbiorów fonoteki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskeigo oraz wywiady z  prof. Marcinem Gmysem – Dyrektorem Radia Chopin.
Program konferencji:
  • 14.04.2021 – Fotografie dźwiękowe kultury tradycyjnej
10.00 – otwarcie Konferencji – JM Rektor prof. Elżbieta Wtorkowska
Joanna Szczepańska-Antosik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Specyfika nagrań dokumentalnych uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
Tomira Rogala, Joanna Szczepańska-Antosik (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)
Badanie barwy głosów śpiewaczek ludowych w oparciu o nagrania archiwalne
Adam Mart (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Problematyka rekonstrukcji nagrań archiwalnych na przykładzie zapisów dźwiękowych z Polesia Zachodniego
Łukasz Smoluch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Poznańskie dokumentacje muzyki tradycyjnej
11.30 dyskusja
12.00-12.30 przerwa
Jacek Jackowski (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Etnofon.pl jako „fotografia” dźwiękowa polskiej tradycyjnej kultury muzycznej
Zuzanna Konopka (studentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Audycje Anny Jachniny ze zbiorów archiwalnych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw jako źródło wiedzy o regionalnej kulturze tradycyjnej
Jędrzej Rochecki (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Interaktywne fotografie dźwiękowe historycznych fortepianów. Problematyka tworzenia instrumentów wirtualnych na przykładzie fortepianu J.F. Marty’ego z Kolekcji A. Szwalbego w Ostromecku
14.00 dyskusja

19.00 koncert online „Z dźwiękowej fotografii…”

 

  • 15.04.2021 Fotografie dźwiękowe kultury wysokiej
10.00
Karolina Skalska (Instytut Muzyki i Tańca – Warszawa)
Kategoryzacja jako przykład reprezentacji nagrań muzycznych z początku XX wieku
Jolanta Guzy-Pasiak (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Przywracanie zapomnianych dzieł polskich kompozytorów emigracyjnych – od kwerendy bibliotecznej do nagrania muzycznego
Beata Bolesławska-Lewandowska (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – Warszawa)
Zygmunt Mycielski w nagraniach: dokumentacja, problemy i zadania
Izabela Zymer (Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC – Warszawa)
Nagrania koncertowe polskiej muzyki współczesnej w zbiorach Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
12.00 dyskusja
12.30-13.00 przerwa
13.00
wywiad z Marcinem Gmysem (Radio Chopin)
Paweł Nodzak (Fonoteka Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku)
Ukryte skarby, ich ochrona i przyszłość – kolekcja płyt szelakowych Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki
Ilona Lewandowska (Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu)
„Magia czarnego krążka”. Kolekcje fonograficzne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
Elżbieta Szczurko (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Ignacy Jan Paderewski i Karol Szymanowski w zbiorach fonograficznych Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
15.00 dyskusja

 

  • 16.04.2021 Zasoby archiwów fonograficznych
10.00
Marek Rzepa (Polskie Radio Pomorza i Kujaw)
Muzyka utrwalona (i nieutrwalona) w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Zapomniane nagrania niezapomnianych muzyków z Archiwum Polskiego Radia w Bydgoszczy
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Lutosławski Bliżej – Lutosławski Bliżej – Rok Witolda Lutosławskiego w Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw
11.30 dyskusja
12.00-12.30 przerwa
12.30
Ilona Ejsmont (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Fragmenty wspomnień. Zbiory archiwalne fonoteki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Malwina Marciniak (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
Dzieła Karola Szymanowskiego w interpretacjach Jerzego Godziszewskiego
13.30 zakończenie konferencji – Barbara Mielcarek-Krzyżanowska