Beethoven w Bydgoszczy online

Published: 21.08.2020

Szanowni Państwo Beethoven w Bydgoszczy

Ewa Pobłocka, Katarzyna Popowa-Zydroń, Vadim Brodski, Mariusz Patyra, Bartosz Koziak, Paweł Wakarecy, Michał Szymanowski czy Atma String Quartett – to tylko część z artystów, którzy wystąpią w Bydgoszczy, by uświetnić obchody 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena.

Serdecznie zapraszamy już 27 września 2020 roku o godzinie 18.00 na Koncert ONLINE z cyklu „Beethoven w Bydgoszczy“.

Regionalna Inicjatywa Doskonałości

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

zapraszają na

KONCERT Z CYKLU

Beethoven w Bydgoszczy

online

niedziela, 27 września 2020, 18.00

@sztukadoskonalosci

https://openmusicreview.art

W programie:
Mariusz Patyra, skrzypce

Katarzyna Popowa-Zydroń, fortepian

Sonata skrzypcowa F – dur op. 24 „Wiosenna”

Vadim Brodski, skrzypce

Bartłomiej Wezner, fortepian

Sonata na fortepian i skrzypce c – moll op. 30/2

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, obowiązujące uczestników koncertów w związku z trwającą pandemią COVID-19:

1)  Ograniczona liczba widzów

Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Uczestnicy zajmują miejsca wyznaczone. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:

– uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
– jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.

 2) Obowiązek zakrywania ust i nosa

Na terenie obiektów Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego obowiązywać będzie bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone do budynku. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncertu.

 3) Dezynfekcja rąk

Po wejściu do obiekt obowiązuje dezynfekcja rąk.

4) Zachowanie dystansu społecznego

Prosimy o zachowywanie bezpiecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników wydarzenia.

 5) Podanie danych osobowych przy wejściu

Przed wejściem na koncert będą musieli Państwo wypełnić krótkie oświadczenie o stanie zdrowia oraz podać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowomiejskiego, która będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzeń i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po zakończeniu wydarzenia i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

 6) Obsługa widza

WSTĘP NA KONCERT jest wolny. Jednakże obowiązkowe jest wysłanie zgłoszenia na adres rid.biuro@amfn.pl lub sms pod nr 509 925 777 z imieniem i nazwiskiem. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na  miejsce z 15 minutowym wyprzedzeniem.

Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności.

Podczas koncertów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze koncertu.

Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jakichkolwiek napojów i przekąsek.

Oświadczenie uczestnika      DOC

Oświadczenie uczestnika      PDF

Regulamin COVID -19            Pobierz    

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod na-zwą “Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022 nr projektu 007/RID/2018/19, kwota finansowania 9 545 313,20 zł.