Wybory uzupełniające

Published: 10.02.2016

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż we wtorek 16 lutego 2016 roku o godzinie 13.00 w sali 103 w budynku AM przy ul. Słowackiego 7 odbędą się wybory uzupełniające do Senatu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego ani stopnia doktora habilitowanego.