admin-ajax (1)

Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej – prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska

Podstawowym zada­niem Katedry jest pra­wi­dłowa reali­za­cja dydak­tyki przed­mio­tów kie­run­ko­wych, wyznaczona dla specjalizacji (I st.) i specjalności (II st.) Muzyka Kościelna, także prowadzenie badań naukowych w zakresie teorii i wykonawstwa muzyki kościelnej.

Do podstawowych obszarów badawczych Katedry należą:

– organoznawstwo (akustyka, inżynieria mechaniczna, materiałoznawstwo);

– wykonawstwo artystycznej muzyki organowej;

– przygotowanie oprawy uroczystych liturgii;

– wykonawstwo liturgicznej i pozaliturgicznej muzyki organowej;

– akompaniament liturgiczny;

– animowanie śpiewów kościelnych w ramach i poza liturgią;

– wykonawstwo śpiewów międzylekcyjnych;

– prowadzenie scholi i chóru w Kościele;

– realizacja chorału gregoriańskiego w oparciu o tradycje jednogłosowego śpiewu liturgicznego Kościoła łacińskiego;

– organizacja konferencji naukowych omawiających wieloaspektowe obszary sacrum w muzyce.

– współpraca ze stowarzyszeniami religijnymi propagującymi muzykę liturgiczną (m.inn. Federacja Caecilianum).

W ramach aktywności naukowo-artystycznej Katedry od 2013 r. działa Męski Zespół Chorałowy. Skład zespołu stanowią studenci i absolwenci Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz ich przyjaciele – pasjonaci chorału gregoriańskiego. Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu jest prof. Mariusz Kończal. Głównym celem działalności Katedry jest propagowanie chorału gregoriańskiego, jako najstarszej i najbardziej autentycznej formy śpiewu liturgicznego Kościoła Rzymskiego. W repertuarze zespołu znajdują się zarówno oryginalne wersje melodii gregoriańskich, jak i ich wielogłosowe opracowania z czasu od późnego średniowiecza do współczesności.

Pracownicy Katedry Muzyki Kościelnej:

prof. zw. dr hab. Mariusz Kończal
prof. zw. dr hab. Janusz Stanecki
prof. zw. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
ks. dr hab. Kazimierz Dąbrowski, prof. nadzw.
ad. dr Jakub Kwintal
instr. Rafał Gumiela
mgr Arkadiusz Popławski
mgr Szymon Olszański