E-zasoby

Wychowanie Muzyczne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Wychowanie Muzyczne (do 2011 roku czsopismo ukazywało się pod tytułemWychowanie Muzyczne w Szkole) – jest jedynym ogólnopolskim periodykiem o problematyce powszechnej edukacji muzycznej. Jest przede wszystkim poradnikiem dla nauczycieli i instruktorów muzyki, ale i dla wszystkich zainteresowanych edukacją muzyczną i amatorskim uprawianiem muzyki. Nadrzędnym celem periodyku jest inspirowanie do podejmowania kreatywnych działań w zakresie edukacji muzycznej.

 

Dostęp do bazy:

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Wszystkich zainteresowanych dostępem do dwumiesięcznika Wychowanie Muzyczne przez komputery w domu, prosimy o kontakt z Biblioteką Główną w celeu udostępnienia loginu i hasła.

 

 

 

EBSCOhost

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

EBSCO – serwis zawiera pełnotekstowe i bibliograficzne bazy danych, w tym m. in. Academic Search Complete, Medline, Agricola, Eric, LISTA, Newspaper Source, GreenFile, Teacher Reference Center, Health Source-Nursing/Academic Edition.

 

Dostęp do bazy:

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Pedagogów zainteresowanych dostępem do EBSCOhost przez komputery w domu prosimy o kontakt z Biblioteką Główną.

 

 

 

 

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Oxford Music Online umożliwia dostęp do trzech wartościowych encyklopedii muzycznych: The Oxford Dictionary of Music, Grove Music Online oraz The Oxford Companion to Music. Źródła te zawierają informacje o kompozytorach, wykonawcach muzyki klasycznej i rozrywkowej, gatunkach i formach muzycznych.

 

Dostęp do bazy:

Grove Music Online

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Wszystkich zainteresowanych dostępem do kolekcji Oxford Music Online przez komputery w domu, prosimy o kontakt z Biblioteką Główną celem udostępnienia loginu i hasła.

 

 

 

Cambridge Journal Online

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Cambridge Journal Online – kolekcja zawiera ponad 280 czasopism z zakresu nauk ścisłych i medycyny oraz humanistyki i nauk społecznych renomowanego wydawnictwa Cambridge University Press. Kolekcja humanistyczna obejmuje 165 tytułów czasopism, w tym następujące czasopisma muzyczne:

 

Dostęp do bazy:

Cambridge Journals

 

Z kolekcji można korzystać na terenie Akademii Muzycznej i akademików. Wszystkich zainteresowanych dostępem do kolekcji Cambridge Journals Online przez komputery w domu, prosimy o kontakt z Biblioteką Główną celem udostępnienia loginu i hasła.

 

 

 

Oxford History of Western Music

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Oxford History of Western Music – wersja elektroniczna 5-tomowego wydawnictwa Oxford History of Western Music autorstwa jednego z najwybitniejszych muzykologów Richarda Taruskina. Stanowi bogate kompednium wiedzy na temat muzyki świata zachodniego. Zawiera informacje o postaciach, ideach i poszczególnych dziełach muzycznych w kontekście historycznym, kulturowym i społecznym.
Dostęp do bazy:

 

 

Journal of the American Musicological Society

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukuj

Journal of the American Musicological Society – czasopismo o profilu akademickim, dostępne w wersji online poprzez bazę JSTOR i University of California Press. Artykuły w nim zawarte oscylują wokół tematów dotyczących historii muzyki od średniowiecza po współczesność, a także obejmują swym zasięgiem rozmaite zagadnienia z zakresu muzykologii, teorii muzyki, filozofii i estetyki muzycznej oraz etnomuzykologii.

 

Dostęp do bazy:

Journal of the American Musicological Society