RECTOR’S ORDER No 2/R/11-03/2020 of 11th March 2020 on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) among the academic community of  the Feliks Nowowiejski Academy of Music  Download


A great and eminent pianist prof. Norma Fisher is visiting us on 4th and 5th of May. You are welcome to listen to her masterclasses. Room no 103, Gdańska street No 20. 10.00 – 13.15 15.30 – 17.30

W dniach od 9. do 11. marca br. na terenie miasta Szczecina odbywał się V Międzynarodowy Festiwal Muzyki Pasyjnej. Wzięło w nim udział 16 zespołów chóralnych polskich i zagranicznych. Chór Kameralny Akademii Muzycznej, pod dyrekcją Magdaleny Filipskiej i Janusza Staneckiego wziął udział w konkursie chóralnym, ocenianym przez międzynarodowe Jury (RFN, Norwegia, Białoruś, Izrael i Polska),… Read more… »

Masterclass with prof. Dina Yoffe (piano) 8.03.2018, room 103, Gdańska street: 10.00 – KAZIECZKO JAKUB 11.00 – FRANCZUK DOMINIK ———– 12.30 – RUYUE TAN 13.30 – KUSZLIK JAKUB 8.03.2018, room 12 Słowackiego street: 16.00 – KAŁDUŃSKI ADAM 17.00 – ARISHIMA MIYAKO 9.03.2018, room 103, Gdańska street: 10.00 – MOLISZEWSKA ALEKSANDRA 11.00 – RUDOWSKI DANIEL ———-… Read more… »