Usługi

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP. 07.01.00-04-0117Uwaga, otwiera nowe okno.

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu RPO nr RPKP .07.01.00-04-017 11 pod nazwą: Roboty odtworzeniowo-konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywroceniem jej XlX-wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem dla budynku w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20.

Ogłoszenie PDF

SIWZ PDF

Odpowiedż na pytanie PDF

Informacja o wyborze najlepszej oferty PDF