Roboty budowlane

Remont elewacji budynków AM przy ul. Staszica i KołłątajaUwaga, otwiera nowe okno.

Ogłoszenie PDF

SIWZ PDF

Dokumentacja ZIP

Informacja o zmianie w SIWZ PDF

Zmieniony projekt budowlany PDF