Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż jednego fortepianu mistrzowskiego koncertowego YAMAHAUwaga, otwiera nowe okno.

Ogłoszenie pdf

SIWZ pdf

Zmiana zamówienia PDF

Zmiana SIWZ PDF

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

 

Remont elewacji budynków AMFN – ogłoszenie o wyborzeUwaga, otwiera nowe okno.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pokaż plik)

Zamówienia publicze są publikowane w działach, dotyczacych kategorii zamawianych prac, usług czy robót. Lista kategorii w podmenu działu Zmówienia publiczne.

Dokumenty do pobrania

zapotrzebowanie word