Zadania finansowane przez MKiDN

„Muzyka Dawna muzyka żywa – zakup instrumentarium dla Studium Muzyki Dawnej AMFN w Bydgoszczy”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dotacja: 250 000 zł.
Całkowity budżet projektu wyniósł: 342 530,65 zł.
Opis projektu: W ramach przedmiotowego projektu zakupiono następujące instrumenty Muzyki Dawnej:
 •  Pozytyw wraz z transportboxem;
 •  Flet traverso z pokrowcem;
 •  Obój barokowy z pokrowcem;
 •  Violone z pokrowcem
 • Trąbki barokowe krótkie z pokrowcami – 2 sztuki
 • Trąbka barokowa długa z pokrowcem
 •  Smyczek barokowy do gamby basowej, model no 2
 •  Smyczek barokowy – Violin/Viola, kopia smyczka z ok. 1700 r.

Zakupione instrumentarium zostało rozmieszczone w salach dydaktycznych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W 2019 roku w ramach konkursów Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Akademia Muzyczna w Bydgoszczy realizowała następujący projekt:

Wydanie płyty z transkrypcjami Romana Maciejewskiego

 • zadanie realizowane w terminie : 01.07.19 – 31.12.19
 • kwota 24 080, 00 zł

W 2019 roku dofinansowane z Instytutu Muzyki i Tańca:

Nieznane polonezy kompozytorów polskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu na klawesyn lub fortepian

 • zadanie realizowane w terminie: 15.03.19 – 31.12.2019
 • kwota 13 099, 00 zł

 

 

 

 

 • 12 – 17 listopada 2019 r. w Operze Nova w Bydgoszczy, drugiej co do wielkości scenie operowej w naszym kraju, odbędzie się I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Bogdana Paprockiego.

Organizatorami Konkursu są – Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie im. Bogdana Paprockiego oraz Opera Nova. Będzie to pierwszy konkurs wokalny w Północnej Polsce o tak wysokiej randze – trzy etapy, finał z orkiestrą. Do Jury zaproszeni zostali najwybitniejsi polscy śpiewacy, artyści cenieni na arenie międzynarodowej – Ewa Podleś, Stefania Toczyska, Andrzej Dobber, Mariusz Kwiecień, Rafał Siwek. W III etapie Konkursu zasiądą również dyrektorzy artystyczni wszystkich teatrów operowych i muzycznych w Polsce. Laureaci otrzymają wysokie nagrody pieniężne – 6 nagród głównych (po trzy w dwóch kategoriach – żeńskiej i męskiej), cztery wyróżnienia, ponadto bardzo ważne dla młodych adeptów sztuki wokalnej nagrody w postaci udziału w przedstawieniach operowych. Program Konkursu promuje polską literaturę muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Stanisława Moniuszki, patrona roku 2019.

VII Międzynarodwe Operowe Forum Młodych

W 2014r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło organizację
VII Międzynarodowego operowego Forum Młodych kwotą 40 000 zł w ramach Programu Operacyjnego – Edukacja kulturalna. Dziękujemy!

 

Zadania finansowane przez MKiDN

Zadania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Zadania są dofinansowane w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury; Priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

1. Zadanie realizowane w roku 2013 pod nazwą: „Wyposażenie sali koncertowej zmodernizowanego budynku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”.