Zadania finansowane przez MKiDN

VII Międzynarodwe Operowe Forum Młodych

W 2014r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło organizację
VII Międzynarodowego operowego Forum Młodych kwotą 40 000 zł w ramach Programu Operacyjnego – Edukacja kulturalna. Dziękujemy!

 

Zadania finansowane przez MKiDN

Zadania finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowane w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

Zadania są dofinansowane w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury; Priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

1. Zadanie realizowane w roku 2013 pod nazwą: „Wyposażenie sali koncertowej zmodernizowanego budynku Akademii Muzycznej w Bydgoszczy”.