Job offers

Lecturer at the Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering

Lecturer at the Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering: full time work; music theory and history; language: polish pdf

 

Files to download

Kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie

OSWIADCZENIE_art._109

OSWIADCZENIE_PODST

Zgloszenie_na_konkurs

Oświdczenie dotyczące danych ososbowych

Oświadczenie do minimum kadrowego, , o którym mowa w art. 112a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Wydział Instrumentalny

Wydział Wokalno-Aktorski

Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej