Chamber Choir

The Chamber Choir was founded in 1986 on the initiative of Prof. Janusz Stanecki. The members of the choir are students of the Faculty of Conducting, Jazz and Music Education, the Faculty of Composition, Theory of Music and Sound Engineering, and the Faculty of Instrumental Music.

The Choir has taken part in both national and international festivals and competitions, having won numerous prizes and distinctions, for example, the 1st and 3rd Prizes at the International Choral Festival in Neuchâtel (Switzerland, 1987), the 1st Prize at the International Student Choir Competition in Academic Banska Bystrica (Slovakia, 1993), the 1st Prize at the Polish Choral Competition Legnica Cantat (1994), the 1st Prize at the Polish Religious Music Festival in Rumia (1995), the 1st Prize in the Small Choir Category at the International Choral Festival in Fivizzano (Italy, 1999), the 2nd and 3rd Prizes at the 54th International Choir Competition in Llangollen (Great Britain, 2000). In 2006, the Choir took part in the International Choir Competition in San Juan and gave concerts in Buenos Aires, Rosario and Mendosa (Argentina). In the same year, the Choir won the Grand Prix Award in the Polish Choral Competition Legnica Cantat. In 2009, the Choir won the 1st Prize and a Gold Medal in the category for youth choirs, two Silver Medals and the Special Prize for the best performance of a folk piece at the International Choral Festival in Preveza (Greece). In 2010, the Choir was again the 1st prize winner at the International Choir Festival in Kiten (Bulgaria). 2012 was a successful year for the Choir as during the International Choir Festival in Saint Petersburg the Choir won the 1st Prize in the chamber choirs category, the 2nd Prize in the mixed choirs category, two 3rd Prizes in the sacred music and contemporary music categories and a Special Jury Award for the best performance of contemporary music (Psalm 100 by Marek Jasiński).

The Choir’s repertoire comprises a cappella pieces by Polish and European composers, from the Renaissance until the present time, and vocal-instrumental works performed with symphonic and chamber orchestras from Bydgoszcz, Gdańsk, Białystok and Heidelberg. The Choir is conducted by Janusz Stanecki, but it also cooperates with Elżbieta Wtorkowska and Magdalena Filipska.

Do najważniejszych osiągnięć chóru zaliczyć należy: I i III nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Neuchatel (Szwajcaria, 1987), I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Chórów Studenckich w Banskiej Bystricy (Słowacja, 1993), I nagrodę przyznaną na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat (1994), I nagrodę Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rumi (1995), II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Montreux (Szwajcaria, 1996), II nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Arti et Amicitiae w Bydgoszczy (1998), I nagrodę w kategorii małych zespołów chóralnych zdobytą podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Fivizzano (Włochy, 1999), II i III nagrodę 54. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Llangollen (Wielka Brytania, 2000), IV miejsce i Nagrodę Specjalną na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Cantonigros (Hiszpania, 2001), Złoty Medal i dwa Srebrne (Złotych nie przyznano) podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Preveza (Grecja, 2003). W roku 2004 chór uzyskał Dyplom z wynikiem Tres bien podczas 40. edycji renomowanego Konkursu Chóralnego w Montreux (Szwajcaria). W grudniu 2004 roku zespół wykonał oratorium Mesjasz Haendla pod dyrekcją Paula Esswooda.

W 2006 roku zespół wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w San Juan oraz wystąpił z koncertami w Buenos Aires, Rosario i Mendosa (Argentyna). W tym samym roku zdobył Grand Prix podczas Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Cantat. W 2007 zdobył nagrodę P.E.A.C.E. podczas 3. Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Cork (Irlandia). W roku 2009 uzyskał I Nagrodę i Złoty Medal w kategorii chórów młodzieżowych oraz dwa Srebrne Medale, a także Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu muzyki ludowej podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Preveza (Grecja). W roku 2010 został laureatem I Nagrody podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Kiten (Bułgaria). Rok 2012 przyniósł zespołowi pasmo sukcesów uzyskanych podczas Międzynarodowego Konkursu Chóralnego w Sankt Petersburgu (Rosja). Chór zdobył: I Nagrodę w kategorii chórów kameralnych, II Nagrodę w kategorii chórów mieszanych, dwie III Nagrody w kategoriach muzyki sakralnej i współczesnej, a także Specjalne Wyróżnienie Jury za najlepsze wykonanie utworu muzyki współczesnej za Psalm 100 Marka Jasińskiego. Przy wykonaniach dzieł wokalno-instrumentalnych zespół współpracował z orkiestrami symfonicznymi i kameralnymi Filharmonii w Bydgoszczy, Gdańsku, Białymstoku i Heidelbergu.
Dyrygentem Chóru jest Janusz Stanecki. Z Chórem współpracują Elżbieta Wtorkowska i Magdalena Filipska.