Plan Studiów Szkoły Doktorskiej POBIERZ

Regulamin Szkoły Doktorskiej POBIERZ

Regulamin Szkoły Doktorskiej (obowiązujący od 1.10.2020) (POBIERZ)

Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Elżbieta Szczurko, prof. Uczelni


Dział Nauczania, pok. 16

starszy referent ds. dydaktyki: Agata Piętka

mail: agatap@amuz.bydgoszcz.pl

Telefon: 52 321 15 25