Faculty II

Godziny ponadwymiarowe

Uprzejmie proszę pedagogów o składanie sprawozdań z przepracowanych, zleconych godzin dydaktycznych za semestr letni roku akademickiego 2017/2018 z wykonaniem do 06.06.2018 r. w Dziale Nauczania, termin złożenia dokumentu upływa w dniu 15.06.2018 r.

Sprawozdanie z godzin ponadwymiarowych do pobrania

Podział dotacji na działalność statutową AMFN

Dziekan Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ogłasza konkurs na finansowanie zadań badawczych i prac rozwojowych finansowanych ze środków MNiSW na rok 2019. Wnioski należy składać w formie elektronicznej i papierowej do dnia 30 czerwca 2018 r.

Wnioski w formie elektronicznej (otwarte pliki Word lub PDF) należy przesyłać na adres: dziekan.w2@amuz.bydgoszcz.pl

Podpisaną wersję papierową należy składać w Dziale Nauczania.

 

Regulamin podziału dotacji

Załączniki:

Tryb działania Zespołu ds. oceny wniosków
Wniosek o dofinansowanie zadania badawczego z dotacji na działalność statutową
Sposób oceny wniosków
Sprawozdanie z realizacji projektu naukowego

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich

  • Dean: ad. dr Mariusz Klimsiak

office hours: Thursday 1.00 p.m. – 2.00 p.m.

  • Deputy dean: ad. dr Stanisław Miłek

office hours: Monday 12.00 – 1.30 p.m.

  • Student and Teaching Matters Department:
    mgr Joanna Heise

Contact: dziekanat.w2@amuz.bydgoszcz.pl

Office hours:

Monday 12.00 – 2.00 p.m.

Tuesday 10.00 a.m. – 12.00

Wednesday 12.00 – 2.00 p.m.

Thursday 10.00 a.m. – 12.00

Prawa autorskie

Zarządzenie nr 51 Rektora Akademii Muzycznej w sprawie korzystania przez pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych Akademii z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami w związku z zatrudnieniem w Akademii do pobrania

 

Wniosek nauczyciela akademickiego w sprawie praw autorskich i praw pokrewnychdoc