Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarobkach    PDF

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE SWIADCZENIA GRUSZA

UWAGA

„wczasy pod gruszą”!

Komisja Pracownicza Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przypomina o możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wypoczynek urlopowy, organizowany we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”, zgodnie z § 6 p.1 a) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z dnia 30.09.2011 roku.

Nauczyciele akademiccy występujący o dofinansowanie zobowiązani są do podania terminu urlopu wypoczynkowego na druku znajdującym się w dziale kadr.

Pracownicy administracji występujący o dofinansowanie dołączają podanie o urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 dni, podpisane przez bezpośredniego przełożonego, zgodne z Planem urlopów wypoczynkowych na rok 2019 ( § 11 p.1 Regulaminu ZFŚS).

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa 31 maja 2019 (liczy się data wpływu do sekretariatu lub działu kadr Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Druki dostępne są w dziale kadr, sekretariacie, w biurze Domu Studenta przy ul. Staszica 7 i na stronie internetowej Akademii: www.amuz.bydgoszcz.pl – w informacji dla pracowników, pliki i formularze do pobrania.

Wnioski źle wypełnione nie będą rozpatrywane. Przypominamy o uzasadnieniu wniosku, uwzględniającego sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Komisja Pracownicza

Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 9.04.2019 r.