UWAGA!
 Od 2020 roku do Szkoły Doktorskiej prowadzona jest obowiązkowa rejestracja elektroniczna Kandydatów.


System elektronicznej rejestracji Kandydatów będzie przyjmował zgłoszenia od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku.

Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniach 21-22 września 2020 roku.

 

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AMFN PDF