Wydawnictwo

Wydawnictwem kieruje
dr hab. Violetta Przech, prof. ndzw.

vprzech@amuz.bydgoszcz.pl

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego funkcjonuje od 5. lutego 1992 roku, stanowiąc ważne ogniwo działalności naukowej uczelni. Do jego podstawowych zadań należy publikowanie dzieł naukowych i artystycznych pracowników uczelni. Pierwszą formą wydawniczą były „Zeszyty Naukowe”, od 2002 roku pod nazwą „Prace zbiorowe”, ukazujące się w ramach następujących serii: Dzieło muzyczne, Katalogi tematyczne dzieł muzycznych, Muzyka i życie muzyczne na Pomorzu i Kujawach, Bidgostiana, Studia i dysertacje. Ponadto Wydawnictwo publikuje partytury dzieł kompozytorów związanych z uczelnią, prace o profilu dydaktycznym, materiały okolicznościowe i promocyjne.

WYKAZ PUBLIKACJI LATA 2012-2018

Wszystkie publikacje są do nabycia w Wydawnictwie. Istnieje również możliwość zamówienia książek przez Internet – zamawiający ponosi koszty wysyłki zgodnie z taryfikatorem Poczty Polskiej.