Przydziały 2018/2019

Fortepian 2018 (03X)

Instrumenty orkiestrowe i saksofon 2018 (04X)

Klawesyn, organy, instrumenty dawne & kameralistyka klawesynu i instrumentów dawnych 2018 (04X)

Akordeon i gitara 2018 (30IX)

Kameralistyka 2018 (04X)

 

Przydziały mogą ulec zmianie.

W przypadku dostrzeżenie błędów, proszę informować dział nauczania.

Aktualne na dzień wskazany przy pliku.