Plan zajęć zbiorowych

Plany studiów

Studia pierwszego stopnia

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

PS-1st.Akordeon i Gitara 2019

PS-1st.Instrumenty dawne 2019

PS-1st.Fortepian 2019

PS-1st.Klawesyn 2019

PS-1st.Organy 2019

PS-1st.Istrumenty orkiestrowe 2019

PS-1st.Saksofon 2019

Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Akordeon i Gitara

Fortepian

Instrumenty orkiestrowe

Saksofon

Instrumenty historyczne

Klawesyn

Organy

Fakultety

Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 (wyjątek – patrz poniżej)

Akordeon i gitara

Fortepian

Instrumenty historyczne

Instrumenty orkiestrowe

Saksofon

Klawesyn

Organy

Fakultety

Uwaga! Klawesynistów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 i wcześniejszych obowiązuje poniższy plan studiów:

Klawesyn

Studia drugiego stopnia

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020:

PS-2st.Akordeon i Gitara 2019

PS-2st.Instrumenty dawne 2019

PS-2st.Fortepian 2019

PS-2st.Klawesyn 2019

PS-2st.Organy 2019

PS-2st.Instrumenty orkiestrowe 2019

PS-2st.Saksofon 2019

 

Plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2018/2019:

Akordeon i Gitara

Fortepian

Instrumenty orkiestrowe

Saksofon

Instrumenty historyczne

Klawesyn

Organy

Fakultety

Plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018:

Akordeon i Gitara

Fortepian

Instrumenty orkiestrowe

Instrumenty historyczne

Saksofon

Klawesyn

Organy

Fakultety

Plan studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 i wcześniejszych:

Akordeon & Gitara

Fortepian

Instrumenty orkiestrowe

Instrumenty historyczne

Klawesyn

Organy

Fakultety

Studia trzeciego stopnia

Studia doktoranckie stacjonarne

Studia doktoranckie niestacjonarne

Uwaga! Doktorantów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017 i wcześniejszych obowiązują poniższe plany studiów:

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH nieodpłatne

PLAN STUDIÓW DOKTORANCKICH odpłatne