Kody przedmiotów – II st.

Fortepian: doc
Organy: doc

Klawesyn: doc
Akordeon i gitara: doc
Instrumenty orkiestrowe: doc
Instrumenty historyczne: doc

Kody przedmiotów – I st.

Fortepian: doc
Organy: doc
Klawesyn: doc
Akordeon i gitara: doc
Instrumenty orkiestrowe: doc
Instrumenty historyczne: doc

Instrument główny – I stopień

Fortepian: doc
Organy: doc
Klawesyn: doc
Akordeon: doc
Skrzypce: doc
Altówka: doc
Wiolonczela: doc
Kontrabas: doc
Gitara: doc
Flet: doc
Obój: doc
Klarnet: doc
Fagot: doc
Trąbka: doc
Waltornia: doc
Puzon: doc
Tuba: doc
Perkusja: doc
Skrzypce barokowe: doc
Lutnia: doc
Flet traverso: doc

Instrument główny – II stopień

Uwaga, otwiera nowe okno.Fortepian: doc
Organy: doc
Klawesyn: doc
Akordeon: doc
Skrzypce: doc
Altówka: doc
Wiolonczela: doc
Kontrabas: doc
Gitara: doc
Flet: doc
Obój: doc
Klarnet: doc
Fagot: doc
Trąbka: doc
Waltornia: doc
Puzon: doc
Tuba: doc
Perkusja: doc
Skrzypce barokowe: doc
Wiolonczela barokowa: doc
Lutnia: doc
Flet traverso: doc
Obój barokowy: doc
Trąbka naturalna: doc

Przedmioty kierunkowe – I stopień

Analiza dzieła muzycznego: doc
Kształcenie słuchu: doc
Harmonia: doc
Historia muzyki: doc
Historia filozofii: doc
Literatura muzyczna: doc
Chór akademicki: doc
Kameralistyka: doc

Nauka akompaniamentu: doc
Metodyka przedmiotu głównego: doc
Basso continuo – klawesyn: doc
Basso continuo – organy: doc
Basso continuo – instrumenty historyczne: doc
Praca z b.c. – instrumenty historyczne: doc
Ochrona własności intelektualnej: doc
Technologia informacyjna: doc
Wychowanie fizyczne: doc
Praktyka estradowa: doc
Wykład zmienny: doc
Studia orkiestrowe: doc
Praca z pianistą: doc

Przedmioty kierunkowe – II stopień

Uwaga, otwiera nowe okno.Kameralistyka: doc
Kameralistyka wokalna: doc
Chór akademicki: doc
Nauka akompaniamentu: doc
Budowa z zasadami strojenia i konserwacji instrumentu – organoznawstwo: doc
Improwizacja: doc
Praca z b.c. – instrumenty historyczne: doc
Literatura specjalistyczna: doc
Praca z pianistą: doc
Propedeutyka muzyki współczesnej: doc
Praktyka estradowa: doc
Wykład zmienny: doc
Studia orkiestrowe: doc

Zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej: doc