Progam studiów – Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku

Progam studiów Kompozycja_ Sound Design I st                             Pobierz

Progam studiów  Kompozycja, Teoria i Rezyseria dźwieku I st        Pobierz

Progam studiów Kompozycja i Teoria muzyki II stopien                   Pobierz

Progam studiów  Kompozycja Muzyka dla multimediów IIst            Pobierz

Progam studiów Kompozycja  Muzyka filmowa II st                          Pobierz