Zarządzenie Rektora w sprawie opłat administracyjnych z dnia 23.06.2017 pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców z dnia 16.06.2017 pdf

Zarządzenie Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne z dnia 30.06.2017 pdf