Zarządzenie Rektora z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne
w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Pobierz

_____________________

Zarządzenia 1/R/11-06/2021 Rektora z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie opłat administracyjnych i innych opłat związanych z obsługą toku kształcenia Pobierz

_____________________

Zarządzenie Rektora  nr 3/R/24-06/2019 w sprawie opłat administracyjnych i innych opłat związanych z obsługą toku kształcenia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Pobierz

Zarządzenie Rektora nr 2/R/24-06/2019 w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne w Akademii imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Pobierz

Zarządzenie Rektora nr 1/R/24-06/2019 w sprawie opłat za usługi edukacyjne świadczone na rzecz cudzoziemców w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy: Pobierz