Przydziały 2019/2020

Kameralistyka 2019 (10.05)

Fortepian 2019 (09.29)

Klawesyn, Organy & Instrumenty dawne 2019 (10.05)

Instrumenty orkiestrowe & Saksofon 2019 (10.05)

Akordeon & Gitara 2019 (30.09)

 

 

Przydziały mogą ulec zmianie.

W przypadku dostrzeżenia błędów, proszę informować dział nauczania.

Aktualne na dzień wskazany przy pliku.