Osoby przyjęte z listy rezerwowej Kandydatów
(publikacja: 20 lipca)

 

UWAGA! Deklarację o podjęciu studiów w AMuz w Bydgoszczy oraz wymagane dokumenty Kandydaci przyjęci z listy rezerwowej są zobowiązani przesłać do 3 sierpnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

POBIERZ DEKLARACJĘ TUTAJ
LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW TUTAJ
PODANIE O PRZYDZIELENIE DO KLASY PEDAGOGA TUTAJ

 

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne
oraz listy rezerwowe Kandydatów (publikacja: 3 lipca)

  

  

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!