WYNIKI dodatkowych egzaminów wstępnych.


Lista osób przyjętych na studia oraz lista rezerwowa Kandydatów.