Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego  Bydgoszczy w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej AMFN   Pobierz RECTOR’S ORDER No 2/R/11-03/2020 of 11th March 2020 on preventing the spread of the SARS-CoV-2 virus (coronavirus) among the academic community of  the Feliks Nowowiejski Academy of Music  Download

Ze względu na sytuację we Włoszech, gdzie odnotowuje się stały wzrost liczby zachorowań wywołanych koronawirusem, przekazujemy apel MNiSW o powstrzymanie się od wyjazdów do tego kraju (komunikaty w tej sprawie publikuje MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy

UWAGA!!! Uroczystości Jubileuszu 40-lecia Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku zostały przeniesione z dnia 9 maja na sobotę 3 października br. z uwagi na wyjątkowość sytuacji spowodowanej zagrożeniem epidemicznym. Program uroczystości pozostaje bez zmian. Prosimy wstrzymać się chwilowo z opłatami za udział w  obiedzie i balu absolwentów. Informację o wznowieniu przyjmowania opłat przekażemy w późniejszym… Czytaj więcej… »