BON - Biuro Osób Niepełnosprawnych

dr Tomasz Gumiela – pianista, kameralista, pedagog. Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Wokalno – Aktorskim oraz Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Od roku 2021 pełni funkcję pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. 

Kontakt email: bon@amfn.pl

Tel.: 692 150 307